Psyykkisten traumojen hoitaminen

Julkaistu: 07.11.2017
Kirjoittanut: Anna Tuulia Mattsson

Tästä se lähtee, ensimmäinen blogikirjoitukseni. Tulen kirjoittamaan joka kuukausi jostain minulle tärkeästä aiheesta liittyen itsensä hoitamiseen luonnonmukaisesti. Ollaan siis kuulolla!

Tahdon ensimmäiseksi kirjoittaa psyykkisistä traumoista, koska olen erikoistunut psyykkisten traumojen luonnonmukaiseen hoitamiseen. Tänä päivänä erilaiset mielenterveydelliset ongelmat ovat todella isossa roolissa suomalaisten keskuudessa. Tästä syystä koen, että on tärkeää puhua masennuksen, burn outin ja syömishäiriöiden lisäksi psyykkisistä traumoista.

Mitä traumat ovat?

Trauma sanana on tutumpi meille fyysisen loukkaantumisen yhteydessä, jolloin traumalla tarkoitetaan ruumiillista vauriota. Psyykkisten traumojen kohdalla trauma tarkoittaa puolestaan sanana joko henkistä ja/tai ruumiillista vauriota eli haavaa. Eli ihminen voi saada myös henkisen haavan, joka tarvitsee yhtä paljon hoivaa kuin fyysinen haava.

Trauman aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma. Traumatisoivalla tapahtumalla tarkoitetaan mitä tahansa tilannetta, joka uhkaa ihmistä ja aiheuttaa ihmiselle epätavallisen voimakkaita normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Psyykkisen trauman takana voi olla pitkäaikainen henkinen kiusaaminen, perheväkivalta, suuri pelästyminen esimerkiksi onnettomuuden tai tapaturman myötä. Myös isot elämänmuutokset mm. vakava sairaus, läheisen kuolema tai avioero voivat jättää ihmiselle psyykkisen trauman, jos tapahtumaan on liittynyt jotain erityisen traagista.

On tärkeää tietää, että traumoja on eri tasoisia. Saatetaan ajatella, että psyykkistä traumaa ei tule kuin hyvin vakavien tapahtumien seurauksesta. Kuitenkin jo se, että on työpaikalla tai koulussa tullut kiusatuksi, voi aiheuttaa ihmiselle psyykkisen haavan eli trauman. Ihmiselle voi muodostua myös psyykkinen trauma, jos ei ole lapsuudessa saanut tarpeeksi turvaa, rakkautta tai tilaa ilmentää omaa itseään. Trauma on voinut syntyä hyvin pienestä tilanteesta, jolloin sinua on arvosteltu, mitätöity tai väheksytty. Ne muutamat negatiiviset satuttavat sanat ovat voineet olla ratkaisevia, jotka ovat aiheuttaneet henkisen haavan. Tilanteet, kun on yhden kerran voimakkaasti joutunut pelästymään, tai katsonut liian järkyttävän/pelottavan elokuvan, ovat voineet myös aiheuttaa psyykkisen haavan eli trauman.

Kaikki traumat, isot ja pienet, aiheuttavat eri tasoisia tunnelukkoja. Näitä tunnelukkoja on tärkeää lähteä avaamaan, varsinkin jos kokee, että ne vaikuttavat haitallisesti omaan elämään. Pieniä haavoja on yhtä tärkeää hoitaa kuin niitä isojakin haavoja. Ethän siis väheksy omia kokemuksiasi tai vertaa itseäsi muiden elämän kokemuksiin. Sinun haavasi, traumasi, oli se sitten pieni, suuri tai vakava, on aina hoitamisen arvoinen.

Oirehdinta

Psyykkinen trauma saa aikaan kehossa niin sanottua traumaattista stressiä. Stressi ilmenee tässä asiayhteydessä rasituksena. Psyykkinen rasitus taas aiheuttaa ihmisessä psyykkisen ja fyysisen sopeutumisreaktion. Tällöin stressi koetaan ahdistuksena. Ahdistus on puolestaan tiedostamatonta pelkoa. Se voi ilmetä muuttuneena käyttäytymisenä, tunnereaktioina ja/tai fyysisinä oireina, joita ovat mm. lihasjännitys, nopeutunut sydämensyke, kohonnut verenpaine, hikoilu, suun kuivuminen, pahoinvointi, levottomuus ja pelkoajatukset. Ahdistus hoitamattomana vahingoittaa hermostoa.

Pitkäaikainen hoitamaton ahdistus voi muuttua ajanmittaan masennukseksi. Masennus on hyvin laaja-alainen ongelma, koska siihen nivoutuu paljon erilaista oirehdintaa. Masennus aiheuttaa ihmiselle mm. keskittymiskyvyn ja kiinnostuksen puutetta, pessimismiä, alhaista itseluottamusta, eristäytymistä muista, ruokahalun muutoksia, uniongelmia, seksuaalisten halujen vähenemistä ja hormonitasojen muutoksia.

On havaittu, että tietyillä sairauksilla ja psyykkisillä traumoilla voi olla yhteyksiä toisiinsa. Yksi tällainen syy-yhteys on esimerkiksi fibromyalgian ja pitkään narsistin uhrina olemisen välillä, jota esiintyy erityisesti naisilla. Myös reumalla, selkäsäryillä ja nivelkivuilla saattaa olla yhteyttä johonkin koettuun traumaan, koska reumaan liitetään tunnelukot. Niveliä alkaa särkemään, kun ihmisellä on käsittelemättömiä tunteita. Muutkin erilaiset kiputilat kuten mahakipuilu voi olla psyykeperäistä ja liittyväinen psyykkiseen traumaan.

Traumojen hoito

Psyykkisesti traumatisoitunutta henkilöä voidaan fytoterapian ja psykoterapian lisäksi hoitaa monin eri tavoin. Jokainen löytää oman terapiamuotonsa, josta kokee saavansa parhaiten avun paranemiseen ja tasapainon löytämiseen. Jokainen fytoterapeuttikin hoitaa asiakastaan omalla tavallaan riippuen siitä, mitä muita koulutuksia hän on käynyt läpi tai mitkä kunkin fytoterapeutin vahvuudet ovat, joita hän hyödyntää autettaessa psyykkisesti traumatisoitunutta. Itse käytän työssäni eniten apuna metamorfista hoitotekniikkaa, kukkatippoja, kotimaisia yrttejä sekä ravintokonsultointia. Lisäksi annan neuvoja, miten purkaa omia tunnelukkojaan turvallisesti. Omat kokemukseni sekä tietotaitoni psyykkisistä traumoista ja miten niistä voi selviytyä, antavat ymmärryksen ja myötätunnon hoidettavalleni.

Jos sairastat masennusta eikä ole välttämättä voimia lähteä ulos kotoa ja hakeutua hoidettavaksi, kannattaa tällöin ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse ja kertoa avoimesti omasta voinnistasi. Näin sinulla on mahdollista saada neuvoja sähköpostitse, miten lähteä liikkeelle ja mitä voit tehdä oman hyvinvointisi hyväksi. Vasta kun voimavarat alkavat kasvamaan ja on voimia lähteä liikkeelle, voidaan lähteä varaamaan aikaa ja tulla vastaanotolle.

Eheytyminen

On tärkeää huomioida ja muistaa, että psyykkisestä traumasta toipuminen vie aikaa, mutta toipuminen on mahdollista. Oli trauma miten vaikea tahansa, sen aiheuttamat haavat on mahdollista eheyttää. Oman menneisyyden kanssa oppii elämään ja arki sekä oma olotila on mahdollista tasapainottaa, kun löydät sinulle sopivat tukijat ja auttajat ympärille. Toivon jokaiselle trauman kokeneelle uskallusta lähteä hakemaan apua, jos sitä ei ole vielä tehnyt. On tärkeää oivaltaa, että psyykkisen trauman kokenut ei ole yhtäkuin trauma. Eli trauman kokenut ei ole uhri, vaan ihminen, joka on joskus joutunut uhriksi. Tässä näkökannassa on pieni ero, mutta trauman kokeneelle ihmiselle suuri oivallus paranemisen matkallaan. Jokainen paranemisen matka alkaa yhdestä askeleesta.

Toivon kaikille heille, jotka ovat psyykkisen trauman kokeneet elämässään, suurta myötätuntoa, voimaa ja rohkeutta toipumisen matkalleen. Matka vaatii sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä, rohkeutta ja uskallusta tuoda omat haavansa näkyviksi. On hyvä muistaa, että kirkkaimmat timantit hiotaan korkeimmassa paineessa. Ensin on uskallettava kohdata oma rikkinäisyys, jotta voi parantua. Toivon sydämestäni kaikille voimaa löytää se sisäinen valo, joka jokaisella on menneisyydestä riippumatta, ja antaa sen valon loistaa ympärilleen!