Mitä on LivingSkills taitovalmennus?

Julkaistu: 29.11.2022
Kirjoittanut: Anna Tuulia Mattsson

Yleistä

LivingSkills taitovalmennuksen tavoitteena on oppia uusia taitoja, jotka helpottavat elämää, vahvistavat itsetuntemusta ja vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä. Näitä taitoja ovat muun muassa hetkessä eläminen, vuorovaikutustaidot, tunnesäätelytaidot ja ahdistuksen hallintakeinot. LivingSkills taitovalmennus pohjautuu dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT), joka on tutkimusnäyttöön perustuva terapiamuoto. DKT tähtää muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja ja harjoittelemaan uusia taitavia käyttäytymismalleja.

LivingSkills oli yksi THL:n valitsemista TERVE SOS 2019 palkintofinalisteista.

Tärkein asia DKT:ssä on tietoinen läsnäolo. Jos emme ole tietoisia, sorrumme helpommin haitallisiin käytösmalleihin. Usein haitallisen käytöksemme taustalla on jokin logiikka tai kokemus, miksi koemme jostain asiasta niin kuin ajattelemme. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa, mistä käytösmallit juontavat ja onko mielemme uskottelemat ajatukset totta.

Valmennuksessa on mahdollista saada tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta valmennettavan eli taitoharjoittelijan elämään. Tunnesäätelyn vaikeuksista kärsivillä, esimerkiksi epävakaan persoonallisuushäiriön omaavilla henkilöillä, on yleensä huomattavia vaikeuksia ihmissuhteissaan sekä oman elämän hallinnassa. Heillä on myös tunnesäätelyn kanssa haasteita. Tämän takia LivingSkills valmennuksessa tunnesäätelyn vaikeuksiin liittyvien taitopuutteiden tunnistaminen mahdollistaa taitojen harjoittelun. Tämä tunnistaminen helpottaa myös valmennettavan läheisten ihmisten ja hoitavien henkilöiden suhtautumista valmennettavaan.

Valmennus sopii kaikille, joilla on oman mielensä kanssa haasteita. Erityisesti valmennus sopii kuitenkin epävakaan persoonallisuushäiriön tuomiin haasteisiin.

Tärkeää tietää

Jokainen tekee parhaansa niillä tiedoilla, taidoilla ja voimavaroilla, joita hänellä on kullakin hetkellä käytössä elämässään. Jokaiselta löytyy taitoja, joita voidaan hyödyntää valmennuksessa. Taitopuutteiden taustalla saattaa olla se, että emme ole vain voineet harjoitella niitä omassa kasvuympäristössämme lapsuudessa. Mennyttä ei voi enää muuttaa, mutta voimme vaikuttaa tulevaisuuteemme. Uusia taitoja voimme oppia! Vaikka asiakas ei aina olekaan itse vastuussa ongelmiensa synnystä, on hänen vastuullaan kuitenkin ratkaista ne ja opetella uudenlaisia taitoja. Kaikille oppiminen yksin on mahdollista, mutta se on vaikeampaa ilman apua.

Toimin kanssakulkijana valmennettavalle eli en toimi psykoterapeuttina, jolloin palveluni eivät ole vaihtoehto viralliselle terveydenhoidolle. Tarpeen mukaan ohjaan asiakkaan mielenterveyden ammattilaisille. Katson tilanteen asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti.

Voit lukea tarkemmin LivingSkills taitovalmennuksestani täältä.