Naturopaatti - kuka hän on ja mitä tekee?

Julkaistu: 08.03.2023
Kirjoittanut: Anna Tuulia Mattsson

Kun esittelen itseni naturopaattina, tulee usein kysymys, että mitä se sellainen on. Niinpä päätin nyt kirjoittaa tarkemmin auki, mitä naturopatia on ja mitä minä naturopaattina teen. Toivon, että tämä blogiteksti auttaa avaamaan työtäni selkeämmäksi.

Yleistä

Naturopatia = luontaishoito, moniterapia, luontaislääketiede
Naturopaatti = täydentävien hoitomuotojen terapeutti, luontaisterapeutti

Naturopatia tarkoittaa siis luontaislääketiedettä ja sen taustalla ovat antiikin kreikkalaisen Hippokrateen opit. Termin naturopatia loi John Scheel vuonna 1895. Benedict Lust määritteli naturopatian ennemminkin laajaksi tieteenalaksi kuin tietyksi menetelmäksi. Naturopaattisen hoidon tarkoituksena on edistää asiakkaan hyvinvointia tunnistamalla hoidettavat vaivat ja sitten luontaishoitomuotoja apuna käyttäen pyrkiä palauttamaan asiakas fysiologiseen, psykologiseen ja henkiseen tasapainoon. Naturopatiassa hyödynnetään myös tarvittaessa luonnon parantavaa voimaa. Hoidot ovat lempeitä, mutta kuitenkin tehokkaita. Naturopatiassa toisiaan täydentäen yhdistyvät perinteinen eurooppalainen yrttiterapia, itämaiset hoitofilosofiat sekä moderni tutkimus.

Naturopatia perustuu ajatukseen, että hoidettavan keho alkaa itse parantamaan itseään tasapainotuttuaan luontaishoidossa ja samalla vastustuskykykin vahvistuu. Näin voidaan helpottaa monia vaivoja mm. väsymystä, kroonisia kipuja, kehon ja mielen jännityksiä, vatsavaivoja ja stressiä. Naturopatiassa voidaan käyttää apuna turvallisesti tunnettuina pidettäviä yrttejä ja elämäntapamuutosohjeita asiakkaan olon helpottamiseksi. Hoitamisen ohella opastetaan ihmistä itseään oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämisessä. Terveyden tukeminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat äärimmäisen tärkeitä, kun ajatellaan ihmisen hyvinvointia.

Naturopatian näkökulmasta terveys ei ole vain fyysistä hyvinvointia vaan siihen kuuluu myös energiatasapaino kehossa. Naturopatian ydinajatus on tukea niin fyysistä, psyykkistä kuin henkistäkin hyvinvointia. Terveys on koko olemuksemme tasapainoa. Omaa terveyttä ja hyvinvointia on tärkeää tukea, jotta se säilyy tulevaisuudessakin.

Koska naturopaatti ei ole Suomessa vielä suojattu ammattinimike, periaatteessa kukaan ei voi estää ketään käyttämästä naturopaatti-nimikettä, kuten ei muutakaan luontaishoitoalan ammattinimikettä. Kuka tahansa tätä nimikettä ei kuitenkaan saisi käyttää. Naturopatiaan vaaditaan laajempi terapeuttikoulutus, jossa on osaamista monesta eri hoitomuodosta. Tästä asiasta lisää seuraavassa kappaleessa.

Käytännön työni

Naturopaatin käyttämät menetelmät vaihtelevat koulutuksen laajuuden mukaan. Näin ollen yhdistän erilaisia hoitomuotoja omien koulutuksieni mukaisesti. Olen valmistunut fytoterapeutiksi ja vyöhyketerapeutiksi. Olen opiskellut myös lääketieteen perusteet, ensiapukurssin, mielenterveyden kursseja, Quantum touch energiahoitoa, ravitsemusoppia ja Living Skills taitovalmentajan koulutuksen yliopistossa. Yhteensä koulutuksia on kertynyt jo noin kuudelta vuodelta. Olen erikoistunut traumojen luonnonmukaiseen tukihoitamiseen. Työssäni käytän seuraavia hoitomuotoja: fytoterapiaa, vyöhyketerapiaa, metamorfista hoitoa, aromaterapiaa, akupainantaa, manuaaliterapiaa (hierontaa), ravintoneuvontaa, meditaatiota, energiahoitoa, rentoutusterapiaa sekä muita stressin ja ahdistuksen hallintamenetelmiä.

Olen Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n terapeuttirekisterissä. Tähän rekisteriin pääsevät vain tietyn koulutustason käyneet terapeutit. Koulutustasovaatimukset pohjautuvat yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön koulutuskriteerien suhteen. Nämä minimikoulutustasovaatimukset löytyvät täältä. Tässä terapeuttirekisterissä olevat ammattilaiset ovat sitoutuneet noudattamaan LKL ry:n laatimia eettisiä ohjeita. Nämä eettiset ohjeet, joihin olen sitoutunut, pääset lukemaan täältä.

Ollessani töissä Frantsilan Luomuyrttitilan tuotekehitystiimissä, omaksuin ajatuksen, että kauneus koetaan kokonaisvaltaisena ja kosmetiikka on osa sen tavoittelua. Nykyään tämä ajatukseni on laajentunut niin, että kauneus koetaan kokonaisvaltaisena ja terveyden tukeminen on osa sen tavoittelua. Vaikka naturopaattina hoidan ihmisiä, joilla on terveydellisiä ongelmia, voi vastaanotolleni tulla myös ilman terveydellisiä ongelmia ylläpitämään omaa terveyttä ja ennaltaehkäisemään sairauksia. Teen alkuun asiakkaalle alkuarvioinnin ja ohjaan tarvittaessa myös muiden ammattilaisten hoitoon. Kerron aina asiakkaalle ennen hoidon alkua, mitä hoitomuotoja tulen käyttämään, jotta asiakkaallani on ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.

Naturopaattina en paranna mitään vaan naturopatian avulla tuen siis asiakkaan terveyttä. Naturopaatti ei diagnosoi eikä puutu lääkärin määräämiin hoitoihin. Naturopaatti tekee yhteistyötä virallisen lääketieteen ammatinharjoittajien kanssa.

Hoitojeni myötä asiakas voi saada seuraavia helpotuksia:

  • voimavarat elpyvät
  • hermosto rauhoittua
  • kehon jännitykset helpottua
  • uni syventyä
  • mieli tasapainottua
  • keskittymiskyky parantua

Naturopatia virallisen terveydenhuollon tukena

Siinä missä virallinen lääketiede hoitaa sairauksia, naturopatia näyttää suuntaa, kuinka ihminen voi pysyä terveenä mahdollisimman pitkään. Virallisen lääketieteemme alan ammattilaiset tekevät hyvää ja tärkeää työtä ihmisten parantamiseksi. Kuitenkin nykyaikana virallinen terveydenhuoltomme on valitettavasti kuormittunut. Kaikkia ei nykyään meinata ehtiä ajoissa hoitamaan ja tässä kohtaa täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset, kuten naturopaatit, tulevat apuun nimenomaan tukemaan terveyttä ja näin ennaltaehkäisemään sairauksien syntymistä ja kroonistumista.

Koen, että luontaisterapeutit ovat tärkeässä asemassa yhteiskunnassa auttamassa tukemaan hyvinvointia mm. elämäntapojen, stressin, liikunnan, unen, ruokavalion, rentoutumisen ja työhyvinvoinnin osalta. Elintapojen muutosmahdollisuuksissa on kansanterveydenkin kannalta suuri voimavara.

Oma henkilökohtainen toiveeni on, että Suomessa luontaisterapia-ala ja virallinen lääketiede lähentyisivät toisiaan. Koen luontaisterapiahoidot virallisen terveydenhuoltomme tärkeänä täydennyksenä. Ne eivät siis ole kumpikaan vaihtoehto toisilleen. Naturopatialla ei ole vielä virallista asemaa suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, mutta toivottavasti nimikkeet luontaisterapeutti tai naturopaatti saisi nimikesuojan ja sitä kautta pääsisimme osaksi virallista terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmää. Nimikesuoja estäisi epäpätevien luontaisterapeuttien toimimisen maassamme ja toisi lisää luottamusta ammattikuntaamme kohtaan.


Ihmisen tarinan kuunteleminen, ongelmien lempeä kohtaaminen, tunteiden käsitteleminen ja toivon antaminen ovat tärkeitä asioita työssäni naturopaattina. Eläkäämme tasapainoista elämäämme kuunnellen sydäntämme ja järkeämme niin, että on hyvä olla. -Anna Tuulia Mattsson